Các nước gửi thư, điện chúc mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

10:38 | 12/04/2021

|
Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, ngày 09/4 lãnh đạo các nước đã gửi thư, điện chúc mừng.
Các nước gửi thư, điện chúc mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc:

- Tổng thống In-đô-nê-xi-a (Indonesia) Giô-cô Uy-đô-đô (Joko Widodo);

- Quốc vương Ma-lai-xi-a (Malaysia) Áp-đu-la Ri-ay-a-tu-đin An Mu-xta-pha Bi-la Sa Íp-ni Xun-tan Ha-gi A-mát Sa An Mu-xta-in Bi-la;

- Tổng thống nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la (República Bolivariana de Venezuela) Ni-cô-lát Ma-đu-rô Mô-rốt (Nicolás Maduro Moros);

- Quốc vương Ả-rập Xê-út Xan-man bin Áp-đun A-dít An Xa-út (Salman bin Abdulaziz Al Saud) và Hoàng Thái tử Ả-rập Xê-út Mô-ham-mét bin Xan-man bin Áp-đun A-dít An Xa-út (Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud);

- Quốc vương Ma-rốc (Morocco) Mô-ham-mét VI (Mohammed VI).

- Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Sau-li Ni-nít-xờ-tô (Sauli Niinisto);

- Thủ tướng Nhà nước Cô-oét (Kuwait) Xa-ba Kha-lít An Ha-mát An Xa-ba (Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah).

* Điện, thư chúc mừng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính:

- Thủ tướng Quốc vụ Đại Hàn Dân Quốc Châng Sê Ki-un;

- Thủ tướng Nhà nước Cô-oét (Kuwait) Xa-ba Kha-lít An Ha-mát An Xa-ba (Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah);

- Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan San-na Ma-rin (Sanna Marin).

* Điện, thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ:

- Chủ tịch Hạ viện Ma-lai-xi-a (Malaysia) Đa-túc A-da A-di-dan Ha-run;

- Chủ tịch Quốc hội Phần Lan A-nu Va-vi-lai-nen (Anu Vahvilainen).

https://dulich.petrotimes.vn/

Vân Anh