Câu chuyện kinh doanh: Kinh doanh giày | Đi và kể

Câu chuyện kinh doanh: Kinh doanh giày

10:06 | 12/06/2019

|
Những năm trước, hai nhân viên kinh doanh được một nhà sản xuất giày yêu cầu đi tới mọi miền ở miền núi để tìm hiểu tiềm năng thị trường và báo cáo lại.
kinh doanh giayBài học về kinh doanh
kinh doanh giayChiếc ô và đạo kinh doanh
kinh doanh giayBán lược cho… sư
kinh doanh giay

Người thứ nhất cho biết: “Thị trường không có tiềm năng – không ai mang giày cả”.

Người thứ hai cho biết: “Thị trường có tiềm năng to lớn – không ai mang giày cả”.

Lời bàn:
Mỗi tình huống, trường hợp đều đi kèm cả thuận lợi và khó khăn. Người kinh doanh giỏi là người nhìn thấy thuận lợi trong khó khăn và biết cách tận dụng nó.

Diệu Linh