Câu chuyện kinh doanh: Kinh doanh giày

10:06 | 12/06/2019

|
Những năm trước, hai nhân viên kinh doanh được một nhà sản xuất giày yêu cầu đi tới mọi miền ở miền núi để tìm hiểu tiềm năng thị trường và báo cáo lại.