[Clip] Trải nghiệm du lịch Hòa Bình

19:35 | 03/12/2021

|
Cùng với du lịch Việt Nam, ngành du lịch Hòa Bình trải qua chặng đường hơn 61 năm xây dựng, trưởng thành. Đặc biệt, kể từ sau tái lập tỉnh, du lịch của tỉnh đã phát huy tiềm năng, lợi thế để vươn lên đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.