Điều đầu tiên

14:57 | 08/07/2019

|
Có lần, một sinh viên nói với nhà khoa học và triết học Blaise Pascal:
Mãi là người vô danh khi không hiểu điều này
Cuộc sống không ai biết trước được điều gì

-"Nếu cháu được tài giỏi như chú, cháu sẽ trở thành người tốt hơn"

Pascal trả lời:

-"Điều đầu tiên là cháu hãy trở thành một người tốt hơn, rồi cháu sẽ được tài giỏi như chú"

Lời bàn:

Tất cả mọi tài năng được tôn vinh trên thế giới đều là những người biết cho đi nhiều hơn nhận

Muốn làm những việc lớn, hãy làm tốt những việc nhỏ cái đã

https://dulich.petrotimes.vn/

Diệu Linh