Giá trị để bản thân bạn tồn tại

09:06 | 02/07/2020

|
Bạn tồn tại trên đời là bởi vì bạn còn giá trị. Bạn bị đào thải nghĩa là bạn đã bị mất giá trị.
Khả năng cơ bản của con người là sống chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại

Gà con hỏi gà mẹ: “Mẹ có thể đừng đẻ trứng nữa đưa con ra ngoài chơi được không?”

Gà mẹ đáp: “Không được, mẹ phải làm việc".

Gà con lại nói: “Nhưng mẹ đã đẻ rất nhiều trứng rồi".

Gà mẹ bình thản nói với con mình một cách sâu sắc: “Mỗi ngày mẹ đẻ một quả trứng mà con dao còn kề sát cổ. Nếu một tháng mẹ không đẻ quả trứng nào chắc là đã nằm trong nồi áp suất rồi".

Lời bàn:

Bạn tồn tại trên đời là bởi vì bạn còn giá trị. Bạn bị đào thải nghĩa là bạn đã bị mất giá trị. Những giá trị có được trong quá khứ không thể đại diện cho tương lai, chính vì thế mỗi ngày đều cần phải nỗ lực không ngừng. học

https://dulich.petrotimes.vn/

 

Vân Anh