Hà Nội công bố số hotline xử lý thông tin tại các lễ hội

10:37 | 28/01/2019

|
Người dân có thể phản ánh thông tin về các lễ hội đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông qua số điện thoại đường dây nóng 0869 295538.

Theo đó, khi có thông tin phản ánh đến đường dây nóng, cán bộ quản lý số điện thoại sẽ trực tiếp xử lý, trong trường hợp vượt quá thẩm quyền sẽ báo cáo lên lãnh đạo Sở để giải quyết kịp thời. Số điện thoại này cũng được niêm yết tại các điểm di tích, các nơi diễn ra lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Người dân có thể phản ánh thông tin về số điện thoại đường dây nóng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ảnh minh họa).

Song song với việc công bố đường dây nóng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng ban hành kế hoạch số 469/ KH-SVH&TT về quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, việc tổ chức lễ hội phải tiết kiệm, trang trọng, thiết thực, hiệu quả; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, các hoạt động có nguy cơ mất an ninh, trật tự và đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Việc tổ chức lễ hội cần phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tạo môi trường văn minh trong mùa lễ hội, Sở VHTT Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

L.Hoa