Liên kết phát triển du lịch Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu

00:22 | 28/11/2019

|
Sáng 23/11, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã diễn ra Lễ ký kết chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2019 - 2025 giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận Ngô Minh Chính và Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu Trịnh Hàng chủ trì.
Bình Thuận tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu về du lịch 2019
Kỷ niệm 24 năm ngày Du lịch Bình Thuận

Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu là 2 tỉnh ven biển nằm kề nhau, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ và là các trung tâm du lịch lớn của cả nước. Ký kết hợp tác phát triển du lịch hướng đến việc hỗ trợ để phát huy hơn nữa những lợi thế và tài nguyên du lịch mỗi địa phương, khai thác các nguồn lực một cách hợp lý, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển du lịch từng địa phương, tạo ra động lực mới cho sự phát triển du lịch bền vững.

Trên cơ sở các nguyên tắc hợp tác tự nguyện, đồng thuận, kết hợp hài hòa, không hạn chế quy mô và lĩnh vực hợp tác, đảm bảo hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của địa phương, của ngành và của cộng đồng doanh nghiệp 2 tỉnh, chương trình liên kết, hợp tác hướng đến các nội dung chủ yếu là: trao đổi thông tin vế tình hình phát triển du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch, quy hoạch và kêu gọi đầu tư du lịch.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu Trịnh Hàng, nội dung hợp tác trao đổi thông tin là rất quan trọng. cùng với việc phối hợp, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch, việc hợp tác còn thể hiện trong việc trao đổi thông tin về quy hoạch, chiến lược phát triển ngắn và dài hạn, tình hình hoạt động du lịch, phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá điểm đến, xử lý vi phạm và các giải pháp phát triển bền vững.

Đối với hợp tác phát triển sản phẩm, bên cạnh thế mạnh du lịch biển, 2 tỉnh thống nhất xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác phát triển sản phẩm du lịch liên tỉnh và liên vùng với các tỉnh, thành kế cận. Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ còn thường xuyên tổ chức các chuyến khảo sát tour, tuyến điểm du lịch mới để kết nối phát triển chương trình du lịch chung, tạo thành hệ thống tuyến du lịch liên hoàn với nhiều sản phẩm khác nhau để hấp dẫn khách du lịch.

Trong việc hợp tác tuyên truyền quảng bá, 2 tỉnh sẽ xúc tiến tổ chức chung một sự kiện tiêu biểu nhất trên tinh thần phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, mỗi địa phương còn phải hỗ trợ tham gia sự kiện du lịch, lễ hội văn hóa thể thao do mỗi tỉnh tổ chức. Đối với việc tham gia các lễ hội quảng bá du lịch trong và ngoài nước, 2 địa phương sẽ thống nhất việc tổ chức gian hàng chung để giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến, trong đó có các hội chợ, du lịch quốc tế lớn như triển lãm du lịch quốc tế ITE-HCMC, Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội…

Xác định tiềm năng đầu tư phát triển du lịch còn lớn, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thống nhất cao việc cùng hợp tác trong quy hoạch, kêu gọi đầu tư và hợp tác kinh doanh. Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận và Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ làm đầu mối nhằm hỗ trợ thông tin, tổ chức khảo sát địa điểm, kêu gọi đầu tư, tư vấn thủ tục và chính sách cho các nhà đầu tư du lịch trên địa bàn của mỗi địa phương.

Trên cơ sở bổ sung, hoàn chỉnh các ý kiến của đại diện Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp du lịch 2 tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận Ngô Minh Chính và Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu Trịnh Hàng đã cùng ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2015, trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện theo các nội dung ký kết, định kỳ tổ chức họp 2 năm 1 lần để triển khai, đánh giá và phương hướng chương trình cho giai đoạn tiếp theo. Nhân dịp này, lãnh đạo ngành du lịch 2 tỉnh cũng đã trao tặng quà lưu niệm.

https://dulich.petrotimes.vn/

Nguyễn Vũ