Nếu bạn cố gắng thì ai cũng giúp được bạn, nhưng nếu bạn không làm gì không ai giúp được bạn

08:33 | 25/06/2020

|
“Cầu xin anh, cho tôi 10 ngàn đi, tôi muốn mua xe!”.
Không có bữa cơm nào là miễn phí cả, phải biết tự mình cố gắng, tự phấn đấu vươn lên thì đồng tiền đó mới thật sự có ý nghĩa
Cố gắng trong từng việc nhỏ
Nếu bạn cố gắng thì ai cũng giúp được bạn, nhưng nếu bạn không làm gì không ai giúp được bạn

Một người đàn ông đi mua xe, cần 20 triệu, nhưng anh ta chỉ mang theo 19.990.000 tiền mặt, thiếu mất 10 ngàn! Đột nhiên anh ta nhìn thấy trước cửa có một người ăn mày, liền đi qua nói với người ăn mày: “Cầu xin anh, cho tôi 10 ngàn đi, tôi muốn mua xe!”.

Người ăn mày nghe xong, hào phóng rút ra 20 ngàn đưa cho người đàn ông nọ và nói: “Giúp tôi mua một chiếc”.

Nếu như bạn đã hoàn thành chín phần nhiệm vụ, vậy thì bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng giúp bạn thành công, ngược lại, nếu như bạn không làm gì, Thần tiên cũng không cứu được bạn.

Vân Anh