Ninh Thuận: Sơ kết về Phát triển Du lịch cộng đồng

08:59 | 23/06/2020

|
Nhằm đánh giá sơ bộ về mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Phước Bình, huyện Bác Ái. Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2020, Tại văn phòng UBND xã Phước Bình huyện Bác Ái diễn ra buổi sơ kết về việc thực hiện đề án phát triển Du lịch cộng đồng tại xã Phước Bình.

Tham dự buổi sơ kết về phía lãnh đạo huyện Bác Ái có Bà Cấn Thị Hà-phó chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có ông Nguyễn Văn Hoàng, trưởng phòng quản lý Thể thao và Du lịch,  cùng các hộ dân được chọn triển khai các hạng mục hỗ trợ từ đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện.

Sau buổi sơ kết, có chương trình khảo sát một số hộ thí điểm triển khai các hạng mục hỗ trợ từ đề án phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Hành Rạc I, Hành Rạc II, thôn Bố Lang nhằm xem xét thực tế mô hình nhà sàn và cập nhật thông tin mới nhất về hiện trạng những mô hình phục vụ du lịch trong tương lai gần.

Qua khảo sát tại mỗi hộ, đại diện phòng quản lý Thể thao và du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trao đổi với các hộ dân, đơn vị có liên quan về mô hình phát triển du lịch công đồng, cách thức phục vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, bổ sung dịch vụ nhằm giúp quản lý, khai thác thành điểm du lịch mới với nhận thức rõ hơn về phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững, giúp hộ dân nhận thấy được những điểm yếu, thiếu sót cần được khắc phục và trao đổi thêm một số kỹ năng về du lịch cộng đồng để nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút du khách đến trải nghiệm các sản phẩm du lịch đặc trưng của xã Phước Bình.

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội ở vùng miền núi huyện Bác Ái, mô hình du lịch cộng động ở xã Phước Bình sẽ góp phần vào sự phát triển những sản phẩm đặc thù như: vườn cây ăn trái, ẩm thực, văn hóa bản địa,.. nhằm đem lại cảm nhận tốt nhất, thoải mái nhất cho du khách khi tìm về với Ninh Thuận.

Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận