Quảng Ngãi: Quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch

01:04 | 09/02/2020

|
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh, vận hành đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch trên địa bàn tỉnh theo nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 276/BXD-QLN ngày 20/01/2020; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
quang ngai quan ly dau tu xay dung kinh doanh can ho du lich biet thu du lichBộ Xây dựng góp ý việc xây nhà ở trên đất quốc phòng được chuyển đổi
quang ngai quan ly dau tu xay dung kinh doanh can ho du lich biet thu du lichXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Chưa đủ sức răn đe
quang ngai quan ly dau tu xay dung kinh doanh can ho du lich biet thu du lich

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác quy hoạch, xây dựng quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Nghị quyết ​số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị.

Thực hiện việc quản lý đầu tư, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với loại hình công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo đúng quy định hiện hành của pháp luật đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng; đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển du lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý kinh doanh công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo đúng quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật về du lịch và Quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Pháp luật về nhà ở hiện hành không quy định về việc chuyển đổi công năng công trình thương mại, dịch vụ nói chung, căn hộ du lịch nói riêng sang thành nhà ở. Các dự án có nhu cầu chuyển đổi căn hộ du lịch, biệt thự du lịch sang thành nhà ở cần được xem xét thận trọng, thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng; đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất được duyệt, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; đồng thời phù hợp với khả năng dung nạp dân số, khả năng đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực; tuân thủ quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng, thiết kế các dự án bất động sản nói chung, dự án căn hộ du lịch nói riêng, xử lý, khắc phục sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Quangngai.gov.vn