Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Lãnh đạo Cộng hòa Kyrgyzstan

17:32 | 19/02/2021

|
Nhân dịp ông Ma-ri-pốp U-luc-bếc (Ulukbek Maripov) được bổ nhiệm làm Thủ tướng Cộng hòa Cư-rờ-gư-dơ-xtan (The Kyrgyz Republic), ngày 19/02/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng.

Cùng ngày, nhân dịp ông Ka-dắc-ba-ép Ru-xơ-lan (Ruslan Kazakbayev) được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cư-rơ-gư-dơ-xtan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chúc mừng./.

https://dulich.petrotimes.vn/

Vân Anh