Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Quốc khánh Li-băng

22:03 | 21/11/2020

|
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 77 Quốc khánh Li-băng (22/11/1943- 22/11/2020)