Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Thủ tướng Italia

13:16 | 19/02/2021

|
Điện Mừng!

Nhân dịp ông Ma-ri-ô Đờ-ra-ghi (Mario Draghi) được bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Italia, ngày 18/02/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng./.

https://dulich.petrotimes.vn/

Vân Anh