Bắt chước nhăn mặt

01:02 | 29/01/2020

|
Nước Việt có nàng Tây Thi nổi tiếng đẹo một thời. Nàng có chứng đau bụng, mà khi nào đau, ôm bụng nhăn mặt, thì lại càng đẹp lắm.
bat chuoc nhan mat

Có người đàn bà ở cùng làng thấy mặt nhăn mà đẹp muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng nhăn mặt. Người làng trông thấy, tưởng là ma quỷ: nhà giàu thì đóng cửa chặt không dám ra, nhà nghèo thì bồng bế vợ con chạy trốn.

Lời bàn:

Chỉ biết nhăn mặt là đẹp, không biết nét mặt phải thế nào thì nhăn mới đẹp, thực là đáng tiếc! Kẻ quên phận mình chỉ muốn bắt chước người khác thì có khác gì người xấu muốn bắt chước nàng Tây Thi nói trong chuyện này không? Ôi! Bắt chước là một cái hay nhưng nếu không chịu suy nghĩ cứ nhắm mắt bắt chước liều, như con lừa thổi sáo, con nhái muốn to bằng con bò, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ, chẳng những không được lợi gì mà lại thiệt đến thân.

Vân Anh