“Cắm trại tại nhà” - Trào lưu mới trong mùa dịch Covid-19

03:04 | 21/07/2021

|
Vừa tuân thủ Quy tắc 5K chống dịch Covid-19, vừa được thư giãn như đang ở trong một không gian mới là những điều khiến trải nghiệm “cắm trại tại nhà” đang trở thành trào lưu mới được yêu thích trong thời gian giãn cách phòng, chống dịch Covid-19.