Đại lễ Vesak LHQ 2019 với hơn 343 bài tham luận tiếng anh tại Hội thảo Khoa học quốc tế

Đại lễ Vesak LHQ 2019 với hơn 343 bài tham luận tiếng anh tại Hội thảo Khoa học quốc tế

16:31 | 13/05/2019

|
Ngày 13/5/2019, tại Điện Tam Thế chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019 đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế bằng tiếng anh với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Tại hội thảo đã thu hút hơn 1600 đại biểu khách quốc tế đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các vị nguyên thủ quốc gia, các nhà Lãnh đạo Phật giáo quốc tế, chư vị giáo sư, tiến sĩ và đông đảo quý đại biểu, khách quý tham dự.

Với chủ trương của Liên Hợp Quốc và mối quan tâm của quốc gia tổ chức, các chuyên đề Hội thảo Phật giáo thế giới và tuyên bố Hà Nội, Ninh Bình và Hà Nam là sự đóng góp của Phật giáo vào kho tàng tri thức nhân loại, đồng thời đóng góp vào giải pháp về các vấn đề đời sống xã hội toàn cầu. Ngày nay, thế giới có quá nhiều biến đổi lớn nên cụm từ “Phát triển Bền vững và Lãnh đạo Toàn cầu” không còn mang ý nghĩa riêng biệt diễn đạt các tình huống hỗn loạn nhất thời nữa. Phật pháp nhấn mạnh đến việc thấu hiểu kinh Phật khi xử lý các vấn đề chúng ta phải đối mặt, tìm hiểu đặc điểm và bối cảnh thay đổi trong thời hiện tại cần phải nhận thức triết lý Phật giáo cũng như tập trung vào việc cung cấp sự thấu hiểu xuyên suốt và tích cực thay đổi làm sáng tỏ bản chất trong cách tiếp cận của nhà Phật.

Chủ đề của Hội thảo quốc tế Vesak LHQ 2019 là: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”. Ban tổ chức đã chia năm diễn đàn của hội thảo quốc tế bằng tiếng anh bao gồm:

dai le vesak lhq 2019 voi hon 343 bai tham luan tieng anh tai hoi thao khoa hoc quoc te
Diễn đàn 1: Mindful Leadership for Sustainable Peace (Sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững)
dai le vesak lhq 2019 voi hon 343 bai tham luan tieng anh tai hoi thao khoa hoc quoc te
Diễn đàn 2: Buddhist Approach to Harmonious Families Healthcare and Sustainable Societies (Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững)
dai le vesak lhq 2019 voi hon 343 bai tham luan tieng anh tai hoi thao khoa hoc quoc te
Diễn đàn 3: Buddhist Approach to Global Educations in Ethics (Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu)
dai le vesak lhq 2019 voi hon 343 bai tham luan tieng anh tai hoi thao khoa hoc quoc te
Diễn đàn 4: The Fourth Industrial Revolution and Buddhism (Phật giáo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)
dai le vesak lhq 2019 voi hon 343 bai tham luan tieng anh tai hoi thao khoa hoc quoc te
Diễn đàn 5: Buddhist Approach to Responsible Consumption and Sustainable Development (Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững)

Ở mỗi diễn diễn đàn, BTC Hội thảo thỉnh mời rất nhiều chư vị Phó Giáo sư, Giáo sư, Tiến sĩ điều phối chính như: Prof. Le Manh That (Vietnam), Bhante Chao Chu (USA), Most Ven. Dr. Thich Tam Duc (Vietnam), Most Ven. Dr. Thich Nhat Tu (Vietnam), Most Ven. Dr. Khy Sovanratana (Cambodia), Most Ven. Dr. Thich Duc Thien (Vietnam), Most Ven. Dr. Hansa (Thailand), Prof. Dr. Duong Ngoc Dung (Vietnam), Mr. Egil Lothe (Norway), Prof. Dr. Labh Baidyanath (India), Most Ven. Thich Duc Tuan (USA), Rev. John Scorsine (USA), to be confirmed, Manh Dat Nguyen (USA), Prof. David Blundell (USA), Bhikkhuni Dr. Lieu Phap (Vietnam), Bhikkhuni Dr. Phung Lien (Vietnam), Rev. Dhamma Rathana Thera (Sri Lanka), Dr. Tran Tien Khanh (USA), Rev. Tenkei Coppens (Netherlands), Most Ven. Thich Minh Thien (USA), Bhikkhu Thich Dong Tam (Vietnam),…

Với tất cả những nổ lực của sự nhiệt tâm, đóng góp trí tuệ cá nhân và tập thể vì mục đích lợi ích của toàn nhân loại, tại Hội thảo đã có hơn 100 bài tham luận được trình bày trực tiếp tại 20 diễn đàn trước các nhà nghiên cứu, học giả về chủ đề chính của Đại lễ vesak LHQ 2019. Cùng rất nhiều câu hỏi vấn đáp và phần thảo luận sôi nổi, Hội thảo quốc tế đã đi đến thống nhất một số giải pháp để giải quyết và hướng đến vấn đề cho “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Quang Hưng