Danh thắng Ngũ Hành Sơn trở thành Di tích quốc gia đặc biệt

14:00 | 21/01/2019

|
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg xếp hạng danh thắng Ngũ Hành Sơn là di tích quốc gia đặc biệt...
danh thang ngu hanh son tro thanh di tich quoc gia dac bietKhách nước ngoài tới Bali có thể phải đóng thuế 10 USD
danh thang ngu hanh son tro thanh di tich quoc gia dac bietDoanh thu 620.000 tỷ đồng trong Năm Du lịch Quốc gia 2018

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định, việc Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg xếp hạng danh thắng Ngũ Hành Sơn là di tích quốc gia đặc biệt, thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Chính phủ đối với đóng góp đáng khích lệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Người đứng đầu thành phố Đà Nẵng cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình với trọng trách bảo tồn và phát huy di tích. Theo đó, các giá trị văn hóa và lịch sử liên quan đến danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ được tổ chức nghiên cứu bài bản, chuyên nghiệp và có hệ thống nhằm làm tiền đề giáo dục, quảng bá hình ảnh Ngũ Hành Sơn sâu rộng hơn.

danh thang ngu hanh son tro thanh di tich quoc gia dac biet

Ông Huỳnh Đức Thơ nhận bằng Danh thắng di tích quốc gia đặc biệt từ Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy.

Việc trùng tu, tôn tạo các di sản văn hóa lịch sử cũng như những dự án phát triển kinh tế, khuếch trương du lịch trong khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ được tiến hành nghiêm túc và đúng luật định.

Việc lên kế hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị bền vững của di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn được UBND thành phố Đà Nẵng giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng.

danh thang ngu hanh son tro thanh di tich quoc gia dac biet
Danh thắng Ngũ Hành Sơn trở thành Di tích quốc gia đặc biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng tập trung một số nhiệm vụ trọng điểm như: triển khai lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xây dựng phương án khai thác du lịch-văn hóa kết nối điểm di tích, danh lam thắng cảnh đặc biệt quan trọng này với các di tích, danh lam thắng cảnh khác của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Đổi mới công tác giới thiệu, tuyên truyền về giá trị di tích, danh lam thắng cảnh bằng những hình thức phù hợp, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh trong cộng đồng. Kiện toàn bộ máy quản lý di tích, danh lam thắng cảnh phù hợp với những quy định của pháp luật về phân cấp quản lý di tích, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh của địa phương trong điều kiện hiện nay.

L.Hoa (T/H)