Người dân TP Hồ Chí Minh có thể cách ly tại khách sạn

14:05 | 27/07/2021

|
Thông qua chương trình “Ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh chung tay phòng chống dịch Covid-19”, từ 1/8, người dân thành phố có thể tự đặt phòng khách sạn khi có nhu cầu cách ly.