Ninh Thuận: Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng

00:29 | 15/06/2019

|
Phát triển du lịch cộng đồng hay du lịch dựa vào cộng đồng là loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch bền vững trong đó cộng đồng là người tổ chức, quản lý và cùng hưởng lợi. Du lịch cộng đồng là loại hình du khách chọn nhà dân làm nơi sinh hoạt ăn, nghỉ, vui chơi, tìm hiểu những nét văn hóa và tham gia các hoạt động, trải nghiệm cùng với người dân bản địa đây là loại hình du lịch phổ biến hiện nay.  

Ninh Thuận là vùng đất nổi tiếng về các di tích lịch sử văn hóa của các dân tộc Chăm và Raglai,... cùng nhiều lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa; với khí hậu đặc thù ít mưa, nhiều nắng là một lợi thế tự nhiên để có được những loại cây trồng vật nuôi có năng suất cao và trở thành đặc sản của địa phương như: nho, táo, tỏi, dê, cừu, măng tây, nha đam,..; gắn liền với những danh lam thắng cảnh, hệ sinh thái có tính đa dạng sinh học cao như Vườn quốc gia Phước Bình, Vườn quốc gia Núi Chúa; với bờ biển 105 km trải dài từ Bắc tới Nam nơi đây là một trong những ngư trường lớn nhất của cả nước, có nhiều làng chài nổi tiếng như Sơn Hải, Vĩnh Hy, Ninh Chữ, Cà Ná,..kết nối cùng 50 di tích văn hóa lịch sử vật thể và phi vật thể, trong đó có 14 di tích cấp Quốc gia (bao gồm 2 di tích đặc biệt cấp Quốc gia), góp phần tạo nên sản phẩm du lịch đặc thù riêng có của Ninh Thuận.

ninh thuan huong di moi cho phat trien du lich cong dong

Cùng với những điểm nhấn của tỉnh như “thủ phủ” Nho của cả nước hay văn hóa đặc sắc lễ hội Katê của đồng bào Chăm tạo nên những hình ảnh, thương hiệu đặc trưng để quảng bá, có sức lan tỏa cao làm nền tảng cho du lịch phát triển nói chung và cộng đồng nói riêng.

ninh thuan huong di moi cho phat trien du lich cong dong

Để phát triển du lịch cộng đồng, ngày 15/2/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2022. Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức tham gia hoạt động phát triển du lịch cộng đồng tại 13 điểm trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ kinh phí hoạt động trong giai đoạn 2019-2022, gồm: Huyện Bái Ái (Làng du lịch sinh thái dân tộc thôn Bố Lang; Làng sinh thái dân tộc Raglai ở thôn Hành Rạc 1; Làng sinh thái dân tộc Raglai ở thôn Hành Rạc 2); Huyện Ninh Hải (Làng du lịch thôn Vĩnh Hy; Làng du lịch thôn Cầu Gãy; Làng Nho thôn Thái An, thuộc xã Vĩnh Hải); Huyện Ninh Phước (Hợp tác xã làng nghề gốm Bàu Trúc, làng nghề dệt Chung Mỹ, làng nghề dệt Mỹ Nghiệp; Vùng rau an toàn, thôn Nam Cương, xã An Hải; Vùng Nho an toàn, thôn Thuận Lợi, xã Phước Thuận; Vùng Nho an toàn, thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận); Huyện Ninh Sơn (Vùng cây ăn trái xã Lâm Sơn).

ninh thuan huong di moi cho phat trien du lich cong dong

Các địa điểm trên sẽ được hỗ trợ đầu tư về hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ du lịch cộng đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà sàn (20 triệu đồng/nhà sàn); xây dựng nhà vệ sinh (10 triệu đồng/nhà vệ sinh); cải tạo cảnh quan (5 triệu đồng/hộ); lắp đặt hệ thống thu gom rác thải, các biển báo chỉ dẫn (50 triệu đồng/thôn); công tác đào tạo, bồi dưỡng cộng đồng làm du lịch (50 triệu đồng/lớp đào tạo) và hỗ trợ công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch (300 triệu đồng/năm).

ninh thuan huong di moi cho phat trien du lich cong dong

Với những tiềm năng tự nhiên, điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội cùng các chủ trương, chính sách phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh đến với người dân sẽ là động lực, đòn bẩy khuyến khích người dân tích cực tham gia vào hoạt động du lịch, tạo nhiều cơ hội việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương, bảo vệ môi trường cảnh quan, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển du lịch Ninh Thuận bền vững./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận