Prague - Trái tim của châu Âu

03:00 | 09/12/2021

|
Prague (tiếng Séc: Praha, tiếng Đức: Prag) là thành phố lớn nhất và là thủ đô của Tiệp Khắc từ năm 1918 và của Cộng hòa Séc từ năm 1993. Prague có dân số 1,2 triệu người, là thành phố lớn thứ 15 trong Liên minh châu Âu. Ngoài ra còn có khoảng 300.000 người vào lao động tại thành phố, tổng cộng vùng đô thị Prague có khoảng gần 2 triệu người. Thành phố nằm bên sông Vltava ở miền trung Bohemia. Prague là một trong 14 khu vực của Cộng hòa Séc và cũng là một trong những khu vực giàu có nhất ở châu Âu.