Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch

14:10 | 23/03/2023

Theo dõi Du lịch - Năng lượng xanh trên
|
Ngày 22/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký ban hành Chỉ thị 07 về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ra mắt clip giới thiệu du lịch Quảng NamRa mắt clip giới thiệu du lịch Quảng Nam
Đẩy mạnh liên kết du lịch 5 địa phương: Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - Quảng BìnhĐẩy mạnh liên kết du lịch 5 địa phương: Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - Quảng Bình
Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch

Để tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, kiến tạo môi trường du lịch thân thiện, an toàn và trách nhiệm hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển ngành du lịch xanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 13 - NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về tăng cường hưởng ứng và thực hiện Bộ Tiêu chí du lịch xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các văn bản có liên quan; tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 3036/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 đạt mục tiêu đề ra.

Chỉ đạo phòng chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản có liên quan; đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư và du khách tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, ứng xử văn minh, thân thiện với du khách, cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi xâm hại du khách tại các khu, điểm du lịch.

Tổ chức các lớp tập huấn về ứng xử văn minh du lịch, du lịch xanh, bền vững cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng và các đơn vị, cá nhân phục vụ khách du lịch trên địa bàn, đồng thời phát động phong trào xây dựng môi trường du lịch xanh sạch, an toàn, văn minh, thân thiện.

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường du lịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông, các quy định về quản lý, niêm yết công khai giá, phí đối với các dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch; kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Chỉ đạo thiết lập các trang thông tin điện tử, đường dây nóng và thông báo kênh thông tin trên các phương tiện truyền thông tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch để du khách, người dân tiện liên hệ, phản ánh, cung cấp thông tin khi có hành vi vi phạm an ninh trật tự xảy ra.

Giải quyết dứt điểm tình trạng môi giới, cò mồi, đeo bám, chèo kéo và các hoạt động có nguy cơ gây tai nạn cho du khách; có giải pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch gây ảnh hưởng đến du khách và cộng đồng; quy hoạch, sắp xếp, bố trí phù hợp các khu vực kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách như: bán hàng ăn vặt, hàng lưu niệm…

Đối với các địa phương có khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, cần có quy định phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, kiểm tra giám sát các hoạt động khai thác tiềm năng phát triển du lịch đảm bảo không làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực bảo tồn.

Hiệp hội Du lịch và các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả việc đánh giá chứng nhận du lịch xanh; tăng cường vai trò kết nối các doanh nghiệp, phát huy thế mạnh của Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng và các hiệp hội liên quan khác trong trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; phát động phong trào cho các cơ sở kinh doanh du lịch tham gia phối hợp trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch.

Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh du lịch; có phương án bảo đảm an toàn cho du khách khi đến sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn.

P.TH/ quangnam.gov.vn

https://dulich.petrotimes.vn/

Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: dulich.petrotimes@gmail.com