Quy hoạch Khu tái định cư thuộc Khu đô thị - Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa, Bình Định

08:01 | 05/08/2020

|
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc Khu đô thị - Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa (Điểm tái định cư số 02).
quy hoach khu tai dinh cu thuoc khu do thi du lich van hoa the thao ho phu hoa binh dinh

Mục tiêu quy hoạch khu tái định cư nhằm bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng khu Đô thị - Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa và các dự án khu vực lân cận, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho toàn khu đô thị; đồng thời làm cơ sở để quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch chi tiết Điểm tái định cư số 02 thuộc phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn có giới cận: Phía Đông giáp ruộng lúa và hành lang an toàn tuyến điện 110KV; phía Tây giáp Quốc lộ 1D; phía Nam giáp ruộng lúa; phía Bắc giáp ruộng lúa; với diện tích quy hoạch 28.242,3m2.

Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 31/7/2020, làm căn cứ để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng này điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan trước đây tại khu vực quy hoạch của đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyêt tại Quyết định số 4439/QĐ-UBND ngày 01/12/2016.

UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch được duyệt, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa, nộp hồ sơ quy hoạch cho Sở Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan liên quan để lưu trữ, quản lý quy hoạch theo quy định; triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai quy hoạch theo đúng quy định hiện hành của của Nhà nước.

Các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA Giao thông, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm phối hợp để thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

binhdinh.gov.vn