Valentine Mộc Châu - Nơi tình yêu bắt đầu

13:56 | 18/02/2019

|
Lễ hội bay khinh khí cầu Quốc tế lần 2 diễn ra tại Mộc Châu đã kết thúc, nhưng dư âm để lại và sự lan toả sẽ còn đọng mãi trong lòng du khách.