Chiếc tách cổ

00:58 | 28/07/2019

|
Một vị tướng đang say sưa ngắm chiếc tách cổ thì suýt làm rơi nó, may mắn ông đã giữ lại được.
chiec tach coNghịch cảnh chỉ như con rồng giấy
chiec tach coTrong tình yêu luôn luôn phải có sự nhường nhịn
chiec tach co

Ông nghĩ: "Ta chỉ huy hàng vạn quân, xông pha trận mạc không sợ gì, nay lại ủy mị sợ làm rơi chiếc tách".

Nhận ra chính chiếc tách trói buộc mình vào lo sợ, ông vứt ngay nó xuống đất.

Lời bàn:

Vật chất đương nhiên là quan trọng, nhưng khi quá chấp vào nó, những được mất hơn thua, khi đó ta vẫn tự trói mình vòng lẩn quẩn của niềm vui – nỗi buồn. Vì vậy, nên chăng ta chọn một thái độ thích hợp để đón nhận nó.

https://dulich.petrotimes.vn/

Diệu Linh