Phát triển Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa - tâm linh

14:15 | 01/03/2024

Theo dõi Du lịch - Năng lượng xanh trên
|
Đồ án điều chỉnh quy hoạch phù hợp với chủ trương, định hướng về phát triển Côn Đảo đến năm 2045 được đề ra tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Du lịch Côn Đảo mùa nào đẹp nhất trong năm?Du lịch Côn Đảo mùa nào đẹp nhất trong năm?
Tháng Tư ra thăm Côn ĐảoTháng Tư ra thăm Côn Đảo

Mới đây, tại kỳ họp lần thứ 18, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua Nghị quyết phê duyệt đồ án này. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Côn Đảo, bao gồm 16 hòn đảo lớn, nhỏ với tổng diện tích đất nổi khoảng 7.580 ha và phần khai thác không gian biển khoảng 140ha. Quy mô lập quy hoạch khoảng 7.720 ha.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch phù hợp với chủ trương, định hướng về phát triển Côn Đảo đến năm 2045 được đề ra tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát triển Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa - tâm linh
Phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu/ https://dulich.petrotimes.vn/

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo để đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng TP HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển dân cư, du lịch với các yêu cầu về bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, bảo vệ tài nguyên và sinh thái, bảo đảm an ninh quốc phòng. Hướng tới phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch có thương hiệu, sức cạnh tranh cao, mang đậm đặc trưng văn hóa lịch sử, gắn với các khu đô thị xanh, thông minh.

Theo quy hoạch, Côn Đảo mang tính chất là khu du lịch văn hóa - lịch sử, sinh thái biển đảo quốc gia, tầm cỡ khu vực và quốc tế; là khu vực bảo tồn di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, có giá trị tôn vinh và giáo dục truyền thống lịch sử; là khu vực bảo tồn hệ sinh thái đa dạng rừng, biển, đất ngập nước của quốc gia và quốc tế; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh.

Mô hình, cấu trúc phát triển của Côn Đảo là đảo sinh thái đặc thù với mô hình cấu trúc phân tán đa trung tâm. Mỗi khu vực đều được gắn kết với hệ sinh thái rừng tự nhiên và mặt biển. Cấu trúc chính của đảo bao gồm: Vùng ưu tiên dành cho bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên bao gồm: Vườn Quốc gia Côn Đảo, các đảo nhỏ, các khu vực tự nhiên khác; Vùng ưu tiên phát triển đô thị, du lịch bao gồm: khu vực trung tâm Côn Sơn; Khu vực Cỏ Ống, Đầm Tre; khu vực Bến Đầm. Định hướng phân vùng chức năng gồm vùng dành cho bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên là Vườn Quốc gia Côn Đảo, (gồm khu vực đảo chính và các đảo nhỏ, các bãi tắm nhỏ) trở thành khu vực bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên rừng và biển, kết hợp khai thác tham quan du lịch.

Vùng ưu tiên phát triển đô thị - du lịch: Khu Trung tâm Côn Sơn là khu vực đô thị di sản - đô thị du lịch, với các chức năng hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, dịch vụ… Trong đó, khu di tích cấp quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo được Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đảm bảo theo Luật Di sản.

Các khu đô thị-du lịch phát triển mới ưu tiên theo hướng tách khỏi khu vực hiện hữu trung tâm cận kề di tích, hướng vào khu vực phía Bắc hồ Quang Trung - An Hải, sát chân núi. Các khu du lịch-dịch vụ nghỉ dưỡng riêng biệt phát triển theo hướng tách xa khỏi khu di tích. Các khu du lịch phát triển dọc các bãi biển và các triền núi...

G.M

https://dulich.petrotimes.vn/

Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]