Phật giáo và Diễn đàn Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

14:04 | 13/05/2019

|
Sáng 13/5, tại điện Tam Thế chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, đã diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc tế. Hội thảo có 5 Diễn đàn thu hút 359 bài tham luận của lãnh đạo Phật giáo thế giới, quan chức cấp cao, các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Trong đó có Diễn đàn 04 với chủ đề: “Phật giáo và Cách mạng công nghiệp 4.0”, mang lại lợi ích kinh tế, thúc đẩy toàn cầu, nhằm hướng tới một xã hội hiện đại, kết nối toàn cầu.
phat giao va dien dan cach mang cong nghiep lan thu tu
Diễn đàn 04 với chủ đề: “Phật giáo và Cách mạng công nghiệp 4.0”

Góp mặt và phát biểu tại Diễn đàn, Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: “Phật giáo khơi dậy tinh thần dân tộc vượt qua thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

phat giao va dien dan cach mang cong nghiep lan thu tu
Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, phát biểu tại Diễn đàn

Theo Thứ trưởng chia sẻ: Những thay đổi trong xã hội thực mà thế giới ảo tạo ra đang tác động không nhỏ đến sức mạnh văn hoá tinh thần, trong khi văn hoá và tinh thần dần tộc đang được xem là “sức mạnh mềm”, và được kỳ vọng sẽ là đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Tư tưởng, triết học, thế giới quan, nhân sinh quan, các triết lý nhân văn, hướng thiện của Phật giáo đều có thể phát huy rất tích cực giá trị của mình trong việc khắc chế những tác động tiêu cực nêu trên.

Ông đánh giá: Với vai trò là một tôn giáo lớn của đất nước, những giá trị tốt đẹp của Phật giáo còn góp phần xây dựng niềm tin và sự tự tin của con người, dân tộc Việt Nam trong việc xây dựng một đất nước hùng cường. Niềm tin và sự tự tin sẽ khơi dậy tinh thần của dân tộc, góp phần tạo ra sức mạng vượt qua thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mặt khác khi đất nước thịnh vượng thì tôn giáo cũng sẽ có điều kiện phát triển. Những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ góp phần hỗ trợ Phật giáo trong hoạt động tổ chức, quản lý và hoằng pháp, góp phần đưa Phật giáo tới gần hơn nữa sinh hoạt, đời sống người dân.

Một nhà sư đã nói: “Muốn đi xa phải về gần”. Chúng ta muốn phát triển vươn tới những tầm cao mới thì phải giữ cái gốc là đạo đức xã hội, triết lý nhân văn, hướng thiện, nền tảng văn hoá và tinh thần dân tộc. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đưa chúng ta đi rất xa, nhưng hành trình này chỉ có ý nghĩa khi đích đến là một xã hội ổn định, một thế giới hoà bình, người dân hạnh phúc. Vì vậy, các giá trị của Phật giáo bảo vệ và phát triển sẽ tiếp tục rất hữu ích để chúng ta vững vàng tiến bước trên hành trình này, Thứ trưởng bày tỏ.

Bộ Thông tin và Truyền thông mong đợi Hội thảo ngày hôm nay sẽ làm sâu sắc thêm vai trò của Phật giáo đối với Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như vai trò của Phật giáo Việt Nam nói riêng trong công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

phat giao va dien dan cach mang cong nghiep lan thu tuĐại lễ Vesak 2019: xây dựng thế giới hòa bình góp phần giúp các quốc gia, dân tộc phát triển
phat giao va dien dan cach mang cong nghiep lan thu tuThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại lễ Vesak 2019
phat giao va dien dan cach mang cong nghiep lan thu tuKhai mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Quang Hưng